kuso::鄰居應該會嚇死....

鄰居應該會嚇死....

想嚇誰啊!!!!

 

 

分享

相關推薦

求大神幫我PS...

網路上神人輩出阿~                                         ...

美國出現無底沼澤

從小就聽到很多關於無底沼澤的怪談,或是恐怖小說與漫畫中常常會被拿來運用的題材,究竟是不是有無底沼澤的存在?   現今地表上只有很深的沼澤,並沒有到深不見底,而美國德州的溫伯利,有處地方,賈柯布泉(Jacob's Well),水質清澈,隨著陽光的方向望去,視線可抵達極深邃處,直到盡頭一片漆...