kuso::什麼!要剝開殼吃的?

病人對醫生說: 


「哎呀!我吃的那些生蠔好像不大對勁?」 


「那些蠔新鮮嗎?」 


醫生一面按病人的腹部一面問:「你剝開蠔殼時肉色如何?」 


病人:「什麼!要剝開殼吃的?」

分享

相關推薦

要做壞事情一定要等到她爸媽都不在家的時候!   ---------------------不要以為每次都有好康的---------------------- ...