kuso exif viewer快門數

照片 EXIF 資訊檢視工具 - KUSO EXIF Viewer | 硬是要學 - 最貼近您的專業 3C 資訊、手機評測網站             好有趣喔~ 大家可以試試~~... 面的問題,我們就可以來好好的講講了....每一張照片的出現,基本上都是由「光圈」、「 快門 ... 本文的主角 ......

全文閱讀

好用小軟體:KUSO EXIF Viewer - 隨。心。所。欲                              感覺就是很酷!!! 太帥拉!!!請問可利用照片 EXIF 資訊檢視工具 – KUSO EXIF Viewer ,查看 canon 5d 快門數?我想買一台2手的,謝謝! http://wi ......

全文閱讀