kuso::25個讓百貨公司櫃姊都落淚的中肯心裡os

如果你從事服務業,你對這25種情況一定很熟悉。不管是奧客、好客,還是點點客(下圖有解釋),招待客人時心中的os一定多到快從嘴巴溢出來。

25個讓百貨公司櫃姊都落淚的中肯心裡os

臉書頁面大陰盜百貨以漫畫來描繪服務業人生。題材包含服務客人時的各種情況,例如碰到粗魯、會騙人、愛殺價的客人時,櫃姊心中的無數os。儘管詼諧,卻也道出了服務業人生的種種甘苦。有興趣可以加入臉書群組

1.

25個讓百貨公司櫃姊都落淚的中肯心裡os
- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – – – – – – – – –

2.

25個讓百貨公司櫃姊都落淚的中肯心裡os
- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – – – – – – – – –

3.

25個讓百貨公司櫃姊都落淚的中肯心裡os
- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – – – – – – – – –

4.

25個讓百貨公司櫃姊都落淚的中肯心裡os
- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – – – – – – – – –

5.

25個讓百貨公司櫃姊都落淚的中肯心裡os
- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – – – – – – – – –

6.

25個讓百貨公司櫃姊都落淚的中肯心裡os
- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – – – – – – – – –

7.

25個讓百貨公司櫃姊都落淚的中肯心裡os
- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – – – – – – – – –

8.

25個讓百貨公司櫃姊都落淚的中肯心裡os
- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – – – – – – – – –

9.

25個讓百貨公司櫃姊都落淚的中肯心裡os
- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – – – – – – – – –

10.

25個讓百貨公司櫃姊都落淚的中肯心裡os
- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – – – – – – – – –

11.

25個讓百貨公司櫃姊都落淚的中肯心裡os
- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – – – – – – – – –

12.

25個讓百貨公司櫃姊都落淚的中肯心裡os
- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – – – – – – – – –

13.

25個讓百貨公司櫃姊都落淚的中肯心裡os
- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – – – – – – – – –

14.

25個讓百貨公司櫃姊都落淚的中肯心裡os
- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – – – – – – – – –

15.

25個讓百貨公司櫃姊都落淚的中肯心裡os
- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – – – – – – – – –

16.

25個讓百貨公司櫃姊都落淚的中肯心裡os
- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – – – – – – – – –

17.

25個讓百貨公司櫃姊都落淚的中肯心裡os
- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – – – – – – – – –

18.

25個讓百貨公司櫃姊都落淚的中肯心裡os
- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – – – – – – – – –

19.

25個讓百貨公司櫃姊都落淚的中肯心裡os
- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – – – – – – – – –

20.

25個讓百貨公司櫃姊都落淚的中肯心裡os
- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – – – – – – – – –

21.

25個讓百貨公司櫃姊都落淚的中肯心裡os
- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – – – – – – – – –

22.

25個讓百貨公司櫃姊都落淚的中肯心裡os
- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – – – – – – – – –

23.

25個讓百貨公司櫃姊都落淚的中肯心裡os
- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – – – – – – – – –

24.

25個讓百貨公司櫃姊都落淚的中肯心裡os
- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – – – – – – – – –

25.

25個讓百貨公司櫃姊都落淚的中肯心裡os

 

 

作者:大陰盜百貨

文章來源:放泥就可

分享

相關推薦

大家都應該聽過醫學上把痛分為十二級,第一級是指被蚊子叮咬時的痛,第十二級也就是最痛的一級,生產時的痛苦。就有人問「那有沒有第十三級的痛?」另一人回答:「就生產時被蚊子叮到嘛!」女兒雖只兩歲半,但非常聰明,有問必答。一次媽咪問她:「眼睛有什麼用呢?」女兒:「看東西!」媽咪:「耳朵呢?」女兒:「可以聽啊...

乍聞朋友「佑道」的兄長名字分別為「圖道」、「焉道」時,心中暗自猜想命名者定是學識淵博, 且對於中國人所謂之「道」有深厚的研究,更臆測其名必定出自於古書的某一章節。 終於有天難掩好奇心,將滿腹疑問請教同事佑道,佑道聽完我的問題之後哈哈大笑,然後娓娓道來其中之「道」。 原來...

有一位穿著簡陋老太太去超級市場買了三罐貓罐頭, 正拿去結帳時,結帳小姐 說:「老太太,妳必需把貓抱來,確定妳有養貓, 我才可以賣給妳,有些窮老人 是會吃貓罐頭的!」老太太沒辦法~就把貓抱來給結帳小姐看。 隔天,老太太又去超級市場買了三罐狗罐頭,&nb...

在一個村落的附近,有一個山洞, 裡面住著一群蝙蝠,這群蝙蝠靠著吸血維生。 某一年,村落裡鬧血荒,這群蝙蝠都餓昏了…… 但是呢,有一天晚上,其中的一隻蝙蝠從山洞外飛回來, 嘴角外竟沾滿了鮮血。洞內的蝙蝠都很好奇, 為什麼那隻...