kuso::這是每個兒子跟老爸都必經的歷程...心痛啊~!!!

為了兒子的未來,老爸只好....

這是每個兒子跟老爸都必經的歷程...心痛啊~這是每個兒子跟老爸都必經的歷程...心痛啊~這是每個兒子跟老爸都必經的歷程...心痛啊~這是每個兒子跟老爸都必經的歷程...心痛啊~

分享

相關推薦

當復仇者聯盟遇見神奇寶貝...

當復仇者聯盟遇見神奇寶貝...       (好溫馨啊~)                 (咦?!怎麼有蜘蛛人?) 轉自:pixiv繪師:Feriowind id=725334...

史上最多的課本塗鴉 ψ ` ∇ ´ ψ

史上最多的課本塗鴉 ψ(` ∇ ´ )ψ 整個課本就是我的繪圖本啊!   ↓原圖   ↓改圖(燙燙燙燙燙!!!不要偷夾我的肉!)         ↓原圖 ↓改圖...