kuso::超級難的邏輯思考

從前有一隻狗狗前面有一隻貓

貓前面有一隻鼠

鼠後面有一隻貓

貓後面有一隻狗

請問狗的後面是什麼?


答案:蟲。
.
.
.
.
.
.
.
.

因為"從"前有一隻狗…

分享

相關推薦