kuso::買便當

買便當

 

先聲明

我是買便當的學生

吃便當得是老師

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

有一天下午

我在補習班等人

老師拿出了50圓叫我去買便當

要求如下

買便當

卡啦雞腿便當,3樣菜都青菜,有玉米最好。

分享

相關推薦