kuso::英語中的"I"

有一個老外為了學好漢語,不遠萬里,來到中國,拜師于一位國學教授門下。第一天老外想挑一個簡單詞彙學習,便向老師請教英語"I"在漢語中應該如何說。

老師解釋道:
中國是一個官本位國家,當你處在不同的級別、地位,"I"也有不同的變化,就象你們英語中的形容詞有原級、比較級、最高級一樣。

比如,你剛來中國,沒有地位,對普通人可以說:"我、咱、俺、餘、吾、予、儂、某、咱家、洒家、俺咱、本人、個人、人家、吾儂、我儂。"

如果見到老師、長輩和上級,則應該說:"區區、僕、鄙、愚、走、鄙人、卑人、敝人、鄙夫、鄙軀、鄙愚、貧身、小子、小可、在下、末學、小生、不佞、不才、不材、小材、不肖、不孝、不類、走狗、牛馬走、愚小子、鄙生、貧生、學生、後學、晚生、?學、後生晚學、予末小子、予小子、餘小子。"

等到你當了官以後,見到上級和皇帝,則應該說:"職、卑職、下官、臣、臣子、小臣、鄙臣、愚臣、奴婢、奴才、小人、老奴、小的、小底。"

見到平級,則可以說:"愚兄、為兄、小弟、兄弟、愚弟、哥們。"

見到下級,則可以說:"爺們、老子、大老子、你老子、乃公。"

如果你混得好,當上了皇帝或王爺,則可以說:"朕、孤、孤王、孤家、寡人、不轂。"

如果你不願意當官,只好去當和尚、道士,則應該說:"貧道、小道、貧僧、貧衲、不慧、小僧、野僧、老衲、老僧。"

最後一點必須注意,一旦你退休了,便一下子失去了權利和地位,見人也矮了三分,只好說:"老朽、老拙、老夫、愚老、老叟、小老、小老兒、老漢、老可、老軀、老僕、老物、朽人、老我、老骨頭。"

上面一百零八種"I",僅僅是男性的常用說法。更多的"I"明天講解。

老外聽了老師一席話,頓覺冷水澆頭,一個晚上沒有睡好覺。第二天一大早便向老師辭行:"學生、愚、不材、末學、走。"退了房間,訂了機票,回國去了。

分享

相關推薦

外國版助跑男 – 爆笑GIF七則

外國版助跑男助跑的風氣飄到俄羅斯去了 拳王阿里的名言:叮人像鋒,舞動像飄浮的蝴蝶Sting like a bee, float like a butterfly 這算是虐待兒童嗎? 異曲同工之妙… 這人太辛運了吧~ 對了就是那裡! 有蟲!快幫我~~~ ......我…可以...

相信對6、7年級的人來說,童年一定充滿了回憶,就算現在已為人父母,搞不好卻還覺得自己很年輕。 在這裡我整理一篇圖文,或許你看了之後就會感嘆歲月如梭,人生竟然匆匆一眨眼就過了。   3.5″磁碟片 當時只能儲存1.44MB的東西,相當於一張GIF動態圖的容量 以前上電腦課都要帶,...

這本手冊的畫家一定很有黑色幽默,有辦法把兒童安全宣導手冊畫得如此殘酷,是想讓50年代的小朋友做惡夢嗎?   手冊封面 一切都看起來很正常,小朋友快快樂樂地放學回家去囉!   躲在落葉堆下,你很可能被卡車輾過去 什麼跟什麼啊?50年代的小朋友都喜歡躲在樹葉堆下嗎?!   ...