kuso::現在媒體都流行轉移焦點~就像這樣!!!!!

嘖嘖....重點又不是沒禮貌!!!!

現在媒體都流行轉移焦點~就像這樣

分享

相關推薦

    如果人跟物對調...     香蕉: 喔 ~ 原來是人皮阿 (怎麼覺得好驚悚阿)                         &...