kuso::機車大鎖怎麼用你知道嗎?!

機車大鎖怎麼用你知道嗎

這樣...還真是一舉兩得啊= ="

分享

相關推薦

【漲知識】骰子只有6點!?100點的骰子你沒看過!

1. 一面。   2. 兩面。 3. 三面。 4. 四面。 5. 五面。 6. 六面。 7. 七面。 8. 八面。 9. 九面。 10. 十面。 11. 十一面。 12. 十二面。 13. 十三面。 14. 十四面。 15. 十五面。 16. 十八面。 17. 二十面。 18. 三十面。...