kuso::媽媽跟弟弟都沒有安全帽可戴

媽媽跟弟弟都沒有安全帽可戴
只有我有....真的很感謝媽媽


而且還是全罩式的
真的感謝媽媽
我.......
真的...
很感動的ㄋㄟ.....


不要笑!沒禮貌.......

媽媽跟弟弟都沒有安全帽可戴

分享

相關推薦

    如果人跟物對調...     香蕉: 喔 ~ 原來是人皮阿 (怎麼覺得好驚悚阿)                         &...