kuso::原來史瑞克減肥後是變成這樣啊

原來史瑞克減肥後是變成這樣啊

原來史瑞克減肥後是變成這樣啊(恍然大悟!)

分享

相關推薦

【漲知識】骰子只有6點!?100點的骰子你沒看過!

1. 一面。   2. 兩面。 3. 三面。 4. 四面。 5. 五面。 6. 六面。 7. 七面。 8. 八面。 9. 九面。 10. 十面。 11. 十一面。 12. 十二面。 13. 十三面。 14. 十四面。 15. 十五面。 16. 十八面。 17. 二十面。 18. 三十面。...