kuso::刺青後變胖的下場

有人刺了一朵玫瑰,後來他變胖圖案被撐大
有一天朋友問他說:
你為什麼要在身上刺一顆高麗菜? 

分享

相關推薦

能把雪人堆成這樣的,都不是凡人                                       &...