kuso::來自星星的女神一秒變...?

當來自星星的女神下凡後,一切都會變回現實......

來自星星的女神一秒變...

⇊ ⇊ ⇊

⇊ ⇊ ⇊

⇊ ⇊ ⇊

來自星星的女神一秒變...

哇~~~可真是大嬸味十足!這不叫氣勢什麼叫氣勢?(翻桌)

文案:默默

圖: google

喜歡請按讚分享喔^^

分享

相關推薦

捕鼠夾

  捕鼠夾算什麼!俺天天用它練臂力!...

跟你媽媽扭一下,爸爸一起恰恰!...

猜猜這是什麼廣告?                                         ...